Loading
Asociácie a certifikáty

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na MS SR

Som zapísaná na zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti SR (jaspi.justice.gov.sk):

- ako úradná prekladateľka pre anglický jazyk pod č. 970 779 od 15.5.2006

- ako úradná tlmočníčka pre anglický jazyk pod č. 950 972 od 24.10.2005.

Čestný občan Naperville

10.januára 2000 som sa stala čestnou občiankou mesta Naperville, Illinois, USA.

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov

Od mája 2010 som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (www.sapt.sk)

Získané certifikáty

- Kaplan Aspect v Chicagu na úrovni Proficiency (september 2008)

- Business Extension v Intrax International Institute v Chicagu na úrovni Proficiency (september 2008)

- Professional Certificate in Business Management (september 2008)

- Certifikát v právnickej angličtine ILEC (december 2012)

- Certifikát v obchodnej angličtine BEC Vantage (Business English Certificate Vantage), Grade A (jún 2005)

- Medzinárodná právnická angličtina I. na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (jún 2007)

- Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného seminára odborného prekladu Tlmočníckeho ústavu FF UPJŠ na tému: Preklad písomností súdov (marec 2010)

- Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného seminára odborného prekladu Tlmočníckeho ústavu FF UPJŠ na tému: Preklad dokladov o vzdelaní (február 2010)

- Osvedčenie o absolvovaní špecializovaného seminára odborného prekladu Tlmočníckeho ústavu FF UPJŠ na tému: Preklad písomností prokuratúr (máj 2010)

//greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/10/vzdelanie-a-asociacie-silvia.jpg

Môžete ma kontaktovať

Napíšte mi alebo mi zavolajte.
Spoločne prekonzultujeme, čo potrebujete
preložiť a dohodneme termín dodania.

Kontaktovať