Úradný preklad a tlmočenie

Ak potrebujete vyhotoviť úradný preklad do angličtiny alebo do slovenčiny a ste z Trnavy, Bratislavy alebo blízkeho okolia, rada vám s tým pomôžem.

Volám sa Silvia Holéczyová a som úradný prekladateľ a tlmočník pre anglický jazyk. Úradné preklady a tlmočenie vykonávam už viac ako 15 rokov.

Úradný preklad - angličtina aj iné jazyky

Prakticky každý deň pripravujem úradné preklady do angličtiny alebo do slovenčiny.

Okrem toho zabezpečujem úradné preklady aj do týchto jazykov:

· úradný preklad do nemčiny (a z nemčiny do slovenčiny) · úradný preklad do španielčiny (a zo španielčiny do slovenčiny) · úradný preklad do ukrajinčiny (a z ukrajinčiny do slovenčiny) · úradné preklady do ďalších 22 svetových jazykov

Kto využíva prekladateľské a tlmočnícke služby

Poskytujem svoje služby, ako napr. úradný preklad a odborný preklad, pre súkromné osoby, spoločnosti a pre štátne orgány (súdy, polícia a prokuratúra).

Poskytujem tiež úradné tlmočenie pre štátne orgány a súkromné osoby a tlmočenie obchodných stretnutí pre firmy.

15-ročná prax v prekladoch a tlmočení

Počas svojej praxe som preložila viac ako 11 600 strán úradných prekladov a odtlmočila viac ako 1 150 hodín na stretnutiach so štátnymi orgánmi, firmami, či klientmi z verejnosti.

Ak potrebujete poradiť, rada vám pomôžem.

Máte záujem o cenovú ponuku?

 DODRŽANIE TERMÍN

Vždy sa snažím, aby ste dostali preklad vašich dokumentov v dohodnutom termíne. Termín je pre mňa záväzný. Chápem, že úradný preklad ešte musíte ísť predložiť úradu, kde predmetnú záležitosť doriešite.

 KONZULTÁCIA A PORADENSTVO

Zavolajte mi. Poradím vám, čo potrebujete mať k dispozícii, aby som vám pripravila preklad. Hneď ako ho odo mňa prevezmete, ho môžete odovzdať na úrade. Všetko tak vybavíte na jedenkrát a bez problémov.

 CENA ÚRADNÉHO PREKLAD

Pýtate sa na cenu? Bez prezretia dokumentu vám však viem povedať iba cenu za normostranu (1800 znakov na stranu). Dokumenty sa totiž môžu líšiť. Presnú cenu vám poskytnem, keď mi dokument pošlete elektronicky k nahliadnutiu.

sh-uradna-prekladatelka-300

Aké služby ponúkam?

01.

Úradný preklad

V prípade záujmu vám pripravím úradný preklad z angličtiny alebo do angličtiny úradných dokumentov, akými sú rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či obchodná zmluva. Úradný preklad do angličtiny a úradný preklad z angličtiny s okrúhlou pečiatkou je potrebný pre úradné účely v zahraničí alebo na Slovensku. Zabezpečujem tiež tieto preklady: úradný preklad do nemčiny, úradný preklad do francúzštiny, úradný preklad do španielčiny a úradné preklady do ďalších 22 svetových jazykov. Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia.

02.

Odborný preklad

Odborné preklady sú preklady z angličtiny a preklady do angličtiny zamerané na odbornú terminológiu. V takýchto prípadoch spolupracujem s odborníkmi z danej oblasti, čím sa snažím zabezpečiť najlepšiu úroveň preložených textov z hľadiska správnej terminológie. Špecializujem sa na preklady do angličtiny a z angličtiny v oblasti poisťovníctva a na manuály strojov a zariadení. Veľmi často robím preklady do angličtiny v oblasti financií a prekladám akciové trhy a stavebníctvo (mesačné správy a technická dokumentácia). Zabezpečujem tiež takéto kombinácie odborných prekladov: preklad z nemčiny a do nemčiny, preklad z francúzštiny a do francúzštiny, preklad zo španielčiny a do španielčiny a odborné preklady do ďalších 22 svetových jazykov.

03.

Úradné tlmočenie

Tlmočenie, ktoré si vyžadujú úrady a kde je potrebný tlmočník s okrúhlou pečiatkou. Príkladom úradného tlmočenia sú svadby s cudzím štátnym príslušníkom, pojednávania na súde, rozsudky a vypočúvanie na polícii, či prokuratúre. Veľmi rada robím tlmočenie do angličtiny na svadbe, na ktoré ma minulý rok zavolali 15-krát. Viac sa tomuto typu tlmočenia venujem vo svojom blogu.

04.

Odborné tlmočenie

Na odborné tlmočenie ma kontaktujú najmä spoločnosti, ktoré potrebujú tlmočenie na stretnutiach. Typickým príkladom sú obchodné stretnutia, prezentácie alebo rokovania so zahraničnými investormi. V takýchto prípadoch poskytujem tlmočenie v oblasti obchodu, práva, technickej dokumentácie (napr. výstavba ciest, či železníc) a financií. Kontaktujte ma, rada si s vami prejdem možnosti.

V mene spoločnosti ARCADIS CZ, a.s. Organizačná zložka Slovensko by som chcel touto cestou poďakovať za poskytovanie bezproblémových, promptných a vysoko kvalifikovaných služieb pri preklade odborných textov na stavbe Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice. Jednalo sa hlavne o preklad mesačných správ Stavebného dozoru zo slovenského do anglického jazyka. Pri preklade mesačných správ sme nezaznamenali žiadne sťažnosti či výhrady k prekladu zo strany nášho klienta (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.).

Matej Mažgut – Arcadis CZ

Dovoľte mi, prosím, aby som v mene spoločnosti Slovenská pošta, a. s., vyjadril Vašej spoločnosti úprimnú poďakovanie za nanajvýš kvalitnú a promptnú dodávku Vašich služieb a za ústretový a profesionálny prístup k našim požiadavkám. Naše požiadavky sú naozaj rôznorodé: sú medzi nimi preklady medzinárodných dohôd a zmlúv, výročných správ, účtovných závierok, korešpondencie, anotácií, orientačných označení, ba dokonca aj detských listov pre medzinárodné súťaže.

Ján Kollár – Slovenská pošta, a.s.

Cenník úradných prekladov, odborných prekladov a tlmočenia

ÚRADNÝ PREKLAD

20 eur / NS
  • Pri cenotvorbe úradných prekladov sa riadim Zákonom 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, kde sú ceny špecifikované.

ODBORNÝ PREKLAD

16,60 eur / mesiac
  • Preklady, ktoré vykonávam na podnet klienta. V cene je aj spolupráca s odborníkmi na danú problematiku a konzultácia s klientom.

ÚRADNÉ TLMOČENIE

26,60 eur / hod.
  • Pri cenotvorbe úradného tlmočenia sa riadim Zákonom 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, kde sú ceny špecifikované.

ODBORNÉ TLMOČENIE

30 eur / hod.
  • Tlmočenie na stretnutiach sa účtuje za 1 hodinu, poldeň alebo celý deň. K cene sa pripočítava doprava na miesto tlmočenia a čas strávený cestovaním.

Novinky

BLOG

Tip 1: Hľadajte skúseného prekladateľa v odbore Odborný preklad si vyžaduje skúseného prekladateľa, ktorý ovláda...
Úradné preklady dokumentov ako sú napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či...
Ak je jeden zo sobášených cudzí štátny príslušník, tlmočenie na svadbe, presnejšie na svadobnom obrade,...
Pomenovanie súdny preklad začujete dnes už len málokedy. V súčasnosti sa používa skôr názov úradný...