Úradné preklady dokumentov ako sú napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či...
Pomenovanie súdny preklad začujete dnes už len málokedy. V súčasnosti sa používa skôr názov ÚRADNÝ...