Loading
Odborné tlmočenie v technickej a právnickej oblasti

Odborné tlmočenie realizujem na základe požiadaviek klientov, s ktorými dlhodobo spolupracujem.

Podklady a konzultácia pred tlmočením

Aby som bola schopná pretlmočiť aj zadania s vysokou odbornosťou, požadujem od klienta podklady k tlmočeniu par dni pred realizáciou zákazky. Týmto spôsobom mám možnosť oboznámiť sa s danou problematikou, a prípadné nejasnosti odkonzultovať s klientom.

Tlmočenie po častiach prejavu

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie komunikácie po častiach. Ako tlmočník počúvam prejav účastníkov a následne ho pretlmočím do požadovaného jazyka.

Počas počúvania si robím poznámky, aby som bola schopná pretlmočiť aj dlhšie úseky.

Tento typ tlmočenie je vhodný pre menšie skupiny. Bežne sa realizuje pri obchodných rokovaniach, školeniach, vysoko špecializovaných odborných zasadnutiach, pracovných večeriach alebo služobných cestách.

Tlmočenie v reálnom čase

Simultánne tlmočenie je tlmočenie, ktoré prebieha súčasne s prejavom rečníka. Prekladá sa v reálnom čase. Využíva sa tlmočnícka technika a tlmočí sa v kabíne.

Tento typ tlmočenia realizujú 2 tlmočníci, ktorí sa striedajú po určitých, spravidla 20-minutových úsekoch.

Takéto tlmočenie realizujem väčšinou pri konferenciách, prednáškach, aby sa zabezpečila plynulá komunikácia.

Jednou z foriem simultánneho tlmočenia je aj šušotáž. Realizuje sa v situáciách, kde je iba jeden účastník, ktorý požaduje tlmočenie a preklad sa realizuje šepotom do ucha súčasne s prejavom rečníka.

Tlmočnícku techniku nezabezpečujem.

//uradnaprekladatelka.sk/wp-content/uploads/2019/08/tlmocenie-silvia-holeczyova-1.jpg

Robím odborné preklady v týchto oblastiach

https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Poisťovníctvo

05
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Stavebníctvo

03
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Marketing

01
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-43x60.png

Financie a akciové trhy

02
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Právo

04
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Personalistika

06

Môžete ma kontaktovať

Napíšte mi alebo mi zavolajte.
Spoločne prekonzultujeme, čo potrebujete
preložiť a dohodneme termín dodania.

Kontaktovať