Odborné tlmočenie
v technickej a právnickej oblasti

Odborné tlmočenie realizujem na základe požiadaviek klientov, s ktorými dlhodobo spolupracujem.

 

Podklady a konzultácia pred tlmočením

Aby som bola schopná pretlmočiť aj zadania s vysokou odbornosťou, požadujem od klienta podklady k tlmočeniu par dni pred realizáciou zákazky.

Týmto spôsobom mám možnosť oboznámiť sa s danou problematikou, a prípadné nejasnosti odkonzultovať s klientom.

 

Tlmočenie po častiach prejavu

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie komunikácie po častiach. Ako tlmočník počúvam prejav účastníkov a následne ho pretlmočím do požadovaného jazyka.

Počas počúvania si robím poznámky, aby som bola schopná pretlmočiť aj dlhšie úseky.

Tento typ tlmočenie je vhodný pre menšie skupiny. Bežne sa realizuje pri obchodných rokovaniach, školeniach, vysoko špecializovaných odborných zasadnutiach, pracovných večeriach alebo služobných cestách.

 

Tlmočenie v reálnom čase

Simultánne tlmočenie je tlmočenie, ktoré prebieha súčasne s prejavom rečníka. Prekladá sa v reálnom čase. Využíva sa tlmočnícka technika a tlmočí sa v kabíne.

Tento typ tlmočenia realizujú 2 tlmočníci, ktorí sa striedajú po určitých, spravidla 20-minutových úsekoch.

Takéto tlmočenie realizujem väčšinou pri konferenciách, prednáškach, aby sa zabezpečila plynulá komunikácia.

Jednou z foriem simultánneho tlmočenia je aj šušotáž. Realizuje sa v situáciách, kde je iba jeden účastník, ktorý požaduje tlmočenie a preklad sa realizuje šepotom do ucha súčasne s prejavom rečníka.

Tlmočnícku techniku nezabezpečujem.

Uradnaprekladatelka.sk-Odborne_Tlmocenie

Referencie zákazníkov


V mene spoločnosti ARCADIS CZ, a.s. Organizačná zložka Slovensko by som chcel touto cestou poďakovať za poskytovanie bezproblémových, promptných a vysoko kvalifikovaných služieb pri preklade odborných textov na stavbe Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice. Jednalo sa hlavne o preklad mesačných správ Stavebného dozoru zo slovenského do anglického jazyka. Pri preklade mesačných správ sme nezaznamenali žiadne sťažnosti či výhrady k prekladu zo strany nášho klienta (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.).

Matej Mažgut – Arcadis CZ
generali
faurecia
slovenska-posta
samsung
heineken
pivovary-topvar

Novinky

Tip 1: Hľadajte skúseného prekladateľa v odbore Odborný preklad si vyžaduje skúseného prekladateľa, ktorý ovláda...
Úradné preklady dokumentov ako sú napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či...
Ak je jeden zo sobášených cudzí štátny príslušník, TLMOČENIE NA SVADBE, presnejšie na svadobnom obrade,...
Pomenovanie súdny preklad začujete dnes už len málokedy. V súčasnosti sa používa skôr názov ÚRADNÝ...