Odborný preklad do angličtiny, slovenčiny a 25 jazykov pre firmy a individuálnych klientov

Konzultujem s odborníkmi v danom odbore

Odborné preklady robím už 16 rokov. Spolupracujem s odborníkmi v špecifických oblastiach, s ktorými vždy konzultujem terminológiu pri kontrole prekladu.

Typickým príkladom odborného prekladu sú dokumenty z oblasti medicíny, ako napríklad chorobopis, alebo finančné dokumenty z oblasti akciového trhu.

Ako postupujem pri preklade

Pri vytváraní prekladu kontaktujem v prípade otázok klienta a konzultujem s ním odbornú terminológiu a prípadné nejasnosti.

Aj po odovzdaní prekladu má klient možnosť konzultácie. V prípade následných odlišností v terminológii odborný preklad po dohode s klientom upravím a opätovne zašlem klientovi.

Typy a oblasti prekladov 

Prakticky na dennej báze pre svojich klientov prekladám technické dokumenty, návrhy zmlúv a iné právne dokumenty, či marketingové a finančné texty.

Pri technických dokumentoch sa špecializujem na cestnú a železničnú problematiku a manuály strojov a strojných zariadení.

Rada odpoviem na vaše otázky.

Uradnaprekladatelka.sk-odborný_preklad

Referencie zákazníkov


V mene spoločnosti ARCADIS CZ, a.s. Organizačná zložka Slovensko by som chcel touto cestou poďakovať za poskytovanie bezproblémových, promptných a vysoko kvalifikovaných služieb pri preklade odborných textov na stavbe Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice. Jednalo sa hlavne o preklad mesačných správ Stavebného dozoru zo slovenského do anglického jazyka. Pri preklade mesačných správ sme nezaznamenali žiadne sťažnosti či výhrady k prekladu zo strany nášho klienta (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.).

Matej Mažgut – Arcadis CZ
generali
faurecia
slovenska-posta
samsung
heineken
pivovary-topvar

Novinky

Tip 1: Hľadajte skúseného prekladateľa v odbore Odborný preklad si vyžaduje skúseného prekladateľa, ktorý ovláda...
Úradné preklady dokumentov ako sú napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či...
Ak je jeden zo sobášených cudzí štátny príslušník, TLMOČENIE NA SVADBE, presnejšie na svadobnom obrade,...
Pomenovanie súdny preklad začujete dnes už len málokedy. V súčasnosti sa používa skôr názov ÚRADNÝ...