Uradnaprekladatelka.sk-uradnypreklad - blog

Úradné preklady dokumentov ako sú napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či rôzne typy zmlúv sú potrebné pre účely v zahraničí alebo pri návrate zo zahraničia na Slovensko. Môžu ich od vás za rôznym účelom požadovať úrady na Slovensku, napr. notári, polícia, súdy, prokuratúra, Úrad pre verejné obstarávanie a iné inštitúcie.

Ako postupovať, ak si potrebujete dať urobiť úradný preklad

Budem hovoriť z mojej skúsenosti ÚRADNÉHO PREKLADATEĽA.

Dokument, ktorý ako úradný prekladateľ prekladám, musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladám alebo ich prekladám iba s písomným súhlasom klienta, čo označím v dokumente.

Ako má vyzerať úradný preklad

Na prvej strane výsledného dokumentu nájdete hlavičku s menom zadávateľa prekladu, názov dokumentu, rozsah, počet kópií.

Celý DOKUMENT PRELOŽÍM do angličtiny alebo do slovenčiny a zviažem trojfarebnou stuhou s originálom, takže dokument vyzerá ako zmluva.

Keďže dokument zväzujem s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list).

Tento krok nie je potrebný, ak si dokument dávate vyhotoviť na špeciálnu príležitosť s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

Na zadnej strane je okrúhla pečiatka úradného prekladateľa a podpis, ktorý potvrdzuje, že preklad súhlasí s originálom.

Ak máte záujem si dať vyhotoviť úradný preklad, pokojne mi napíšte, zavolajte alebo vypíšte KRÁTKY FORMULÁR>>

Silvia Holéczyová

(obrázok: Canva, je ilustračný, pečiatka úradného prekladateľa je iná)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *