UradnaPrekladatelka.sk-uradny-preklad

Pomenovanie súdny preklad začujete dnes už len málokedy. V súčasnosti sa používa skôr názov ÚRADNÝ PREKLAD, súdne overený preklad, úradne overený preklad, oficiálny preklad alebo preklad s pečiatkou.

Áno, znie to možno komplikovane, ale všetky tieto názvy predstavujú len jeden typ prekladu.

Súdny preklad evokuje, že ho žiada súd ale tento typ prekladu má širší zmysel. Obvykle ho od vás môžu žiadať napríklad úrady, štátna správa alebo rôzne druhy inštitúcií.

Hlavným znakom tohto typu prekladu je, že ako jediný zaručuje, že preložený text sa zhoduje s originálom, ale v inom jazyku. Súdny preklad (alebo úradný preklad) totiž môže vyhotoviť iba PREKLADATEĽ, ktorý bol na základe špeciálnej skúšky zapísaný do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čiže má úradnú právomoc.

Ako súdny preklad, či úradný preklad vlastne vyzerá?

Úradný preklad začína titulnou stranou, ktorá obsahuje základné informácie o preklade a končí prekladateľskou doložkou, ktorá potvrdzuje oprávnenosť prekladateľa vykonať preklad. Úradný preklad musí tiež obsahovať podpis prekladateľa a musí byť na ňom „okrúhla pečiatka”, ktorá je typická pre úradné účely.

Jeho ďalšou dôležitou vlastnosťou je, že s prekladaným dokumentom musí byť neoddeliteľne zviazaný, čiže sa podobá zmluve.

S čím sa úradný preklad môže zviazať

  • Klient môže poskytnúť originál, ktorý sa predierkuje a k prekladu priviaže trojfarebnou šnúrkou, takzvanou trikolórou.
  • Ak sa neprekladá originál, môže sa preklad zviazať s notársky overenou kópiou, vďaka čomu sa originál neznehodnotí a vy ho môžete použiť na ďalšie účely.
  • Treťou možnosťou je preklad zviazať s obyčajnou kópiou, prípadne vytlačeným skenom.

Ak máte otázky ohľadom úradného prekladu, najistejšie bude vopred sa presvedčiť, v akej podobe ho daný úrad alebo inštitúcia akceptuje a odkomunikovať si to aj s úradným prekladateľom.

Kliknite si tu pre konkrétne informácie a cenovú ponuku na ÚRADNÝ PREKLAD>> 

Silvia Holéczyová

(obrázok: Shuttershock, je ilustračný, pečiatka úradného prekladateľa je iná)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *