Úradné tlmočenie s okrúhlou pečiatkou

Čo je úradné tlmočenie

Úradné tlmočenie je špeciálny typ tlmočenia a môže ho vykonávať iba tlmočník s okrúhlou pečiatkou, ktorý je oprávnený realizovať takéto tlmočenie.

Registrácia na Ministerstve spravodlivosti  SR

Som zapísaná ako úradný tlmočník pre anglický jazyk v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 950 972 od 24.10.2005 a zo zákona som viazaná mlčanlivosťou.

Aké sú najčastejšie typy úradných tlmočení 

Medzi najčastejšie prípady, kedy sa využíva moje úradné tlmočenie, patria svadby, súdne pojednávania a valné zhromaždenia.

Ďalším typom sú zasadnutia orgánov spoločností s medzinárodnou účasťou, priznania otcovstva, pohrebné ceremónie, policajný výsluch, konanie na cudzineckej polícii, skúšky v autoškole, a ďalšie úkony.

V prípade záujmu vám rada pomôžem a odpoviem na vaše otázky.

Uradnaprekladatelka.sk-odborne preklady

Referencie zákazníkov


V mene spoločnosti ARCADIS CZ, a.s. Organizačná zložka Slovensko by som chcel touto cestou poďakovať za poskytovanie bezproblémových, promptných a vysoko kvalifikovaných služieb pri preklade odborných textov na stavbe Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice. Jednalo sa hlavne o preklad mesačných správ Stavebného dozoru zo slovenského do anglického jazyka. Pri preklade mesačných správ sme nezaznamenali žiadne sťažnosti či výhrady k prekladu zo strany nášho klienta (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.).

Matej Mažgut – Arcadis CZ
generali
faurecia
slovenska-posta
samsung
heineken
pivovary-topvar

Novinky

Tip 1: Hľadajte skúseného prekladateľa v odbore Odborný preklad si vyžaduje skúseného prekladateľa, ktorý ovláda...
Úradné preklady dokumentov ako sú napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či...
Ak je jeden zo sobášených cudzí štátny príslušník, TLMOČENIE NA SVADBE, presnejšie na svadobnom obrade,...
Pomenovanie súdny preklad začujete dnes už len málokedy. V súčasnosti sa používa skôr názov ÚRADNÝ...