Loading
Preklad s okrúhlou pečiatkou pre úradné účely

Úradný preklad a jeho účel

Úradný preklad dokumentov, ako napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či rôzne typy zmlúv, je potrebný pre komunikáciu na úradoch v zahraničí.

Aký je postup pri vytváraní úradného prekladu

Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladám alebo ich prekladám iba s písomným súhlasom klienta.

Originál či overená kópia a trojfarebná stuha

Celý dokument potom preložím do angličtiny alebo do slovenčiny a zviažem trojfarebnou stuhou s originálom.

Keďže dokument zväzujem s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list).

Čo nájdete na začiatku a na konci dokumentu

Na začiatku dokumentu dávam hlavičku s menom, zadávateľa prekladu, názov dokumentu, rozsah, počet kópií. Preklad opečiatkujem úradnou pečiatkou úradného prekladateľa a podpisom potvrdím, že preklad súhlasí s originálom.

//uradnaprekladatelka.sk/wp-content/uploads/2019/08/silvia-holeczyova-preklady.jpg

Najčastejšie dokumenty na preklady

https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Maturitné vysvedčenie

01
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-43x60.png

Diplom z VŠ

02
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Výpis známok

03
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Register trestov

04
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Rodný list

05
https://greativity.sk/uradnaprekladatelka/wp-content/uploads/2018/09/dokumenty-54x60.png

Zmluvy

06

Môžete ma kontaktovať

Napíšte mi alebo mi zavolajte.
Spoločne prekonzultujeme, čo potrebujete 
preložiť a dohodneme termín dodania.

Kontaktovať