Preklad s okrúhlou pečiatkou pre úradné účely

Úradný preklad oficiálnych dokumentov, ako napr.

  • rodný list
  • register trestov
  • diplom
  • vysvedčenie
  • výpis známok
  • rôzne typy zmlúv

Využíva sa pre komunikáciu na úradoch v zahraničí alebo po príchode zo zahraničia na Slovensko.

Aký je postup pri vytváraní úradného prekladu

Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladám alebo ich prekladám iba s písomným súhlasom klienta.

Originál či overená kópia a trojfarebná stuha

Celý dokument potom preložím do angličtiny alebo do slovenčiny a zviažem trojfarebnou stuhou s originálom.

Keďže dokument zväzujem s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list).

Čo nájdete na začiatku a na konci dokumentu

Na začiatku dokumentu dávam hlavičku s menom, zadávateľa prekladu, názov dokumentu, rozsah, počet kópií. Preklad opečiatkujem úradnou pečiatkou úradného prekladateľa a podpisom potvrdím, že preklad súhlasí s originálom.

uradne-preklady-tlmocenie

Referencie zákazníkov


V mene spoločnosti ARCADIS CZ, a.s. Organizačná zložka Slovensko by som chcel touto cestou poďakovať za poskytovanie bezproblémových, promptných a vysoko kvalifikovaných služieb pri preklade odborných textov na stavbe Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice. Jednalo sa hlavne o preklad mesačných správ Stavebného dozoru zo slovenského do anglického jazyka. Pri preklade mesačných správ sme nezaznamenali žiadne sťažnosti či výhrady k prekladu zo strany nášho klienta (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.).

Matej Mažgut – Arcadis CZ
generali
faurecia
slovenska-posta
samsung
heineken
pivovary-topvar

Novinky

Tip 1: Hľadajte skúseného prekladateľa v odbore Odborný preklad si vyžaduje skúseného prekladateľa, ktorý ovláda...
Úradné preklady dokumentov ako sú napr. rodný list, register trestov, diplom, vysvedčenie, výpis známok, či...
Ak je jeden zo sobášených cudzí štátny príslušník, TLMOČENIE NA SVADBE, presnejšie na svadobnom obrade,...
Pomenovanie súdny preklad začujete dnes už len málokedy. V súčasnosti sa používa skôr názov ÚRADNÝ...